Hello World trong Zend Framework 2

Tài liệu tốt nhất về zend framework 2 hiện tại là trang web của tác giả Rob Allen, tác giả của quyển Zend Framework in Action (và đang có kế hoạch cho Zend Framework 2 in Action, khi nào có tiền để dành mua mới được) http://akrabat.com/.

1. đầu tiên bạn phải tải skeleton về.

https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication

sau đó update

php composer.phar self-update

cuối cùng là tải library của zf2 về cho skeleton chạy. bạn nên đặt timeout cho lớn vào, nếu không sẽ xuất hiện exception.

COMPOSER_PROCESS_TIMEOUT=4000 php composer.phar install

2. trong XAMPP 1.8 mình thấy có vấn đề về virtual host, cụ thể là gõ http://skeleton.localhost thì sẽ chuyển thành http://skeleton.localhost/xampp/, nên tốt nhất là không nên xài virtual host vào lúc này, đợi khi nào tìm cách fix đã.

3. Bạn chạy http://localhost/skeleton thì sẽ ra giao diện khá đẹp của ZF2

Advertisements

Hello world!

Dang ki cai wordpress lau roi gio moi co dip xai. Sao ma khong go duoc tieng viet bang ibus trong opera the nay. Cong viec dau tien la tim hieu cach fix va post bai dau tien thoi:)