preg_match compilation failed offset 389

Lỗi này xuất hiện khi gửi thư bằng swiftmailer

1. Thông tin thêm về lỗi

http://drupal.org/node/1286046

2. cách sửa

các bạn vào đây download file libpcre.rpm này về, giải nén, lấy những file so tương ứng bỏ vào /opt/lampp/lib chép đè lên những file version cũ

https://docs.google.com/file/d/0B44zRG-ekXoMdnREb1M0SFBySm8/edit?usp=sharing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s