Cài đặt yEd, Virtualbox trong linux

Trong linux thì cách cài 2 thằng này khá giống nhau.

1. bạn nên download file sh của nó từ trang chủ.

https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads

http://www.yworks.com/en/products_yed_download.html

2. tạo 1 file install.sh đặt chung thư mục với file sh mới download về, nội dung file:

#!/bin/sh

cp yEd*.sh ~
sudo sh ~/yEd*.sh
rm ~/yEd*.sh

thay yEd bằng Virtualbox cho file install của virtualbox.

các bạn chú ý có sử dụng * ở trong file install.sh này. Đó là wildcard, rất mạnh khi dùng trong file bash.

3. đơn giản là:

sudo sh install.sh

thôi:D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s